Begrepsinnlæring

image

Elevene skal lære seg, og øve på, begreper. Dette kan gjøres i alle fag og skaper engasjement hos alle elever.
På denne måten må elevene lære seg å hente fagord; de må orientere seg i teksten.
Dette passer også for alle nivåer. Elevene velger nok selv ord de synes kan være vanskelige.
Ideen kaller jeg “straffekort” og er inspirert og hentet fra, Ny-Giv-prosjektet. Ny-Giv er et prosjekt der elevene jobber med alternative måter å tilnærme seg fagstoff på. En annerledes, og ofte mer motiverende måte å jobbe med begreper på.
Men hvorfor spare på dette til umotiverte elever? Hvorfor ikke gi det til “den normale” klassen, uoppfordret?
Flere ideer kan hentes her:

http://skrivesenteret.no

Slik gjør du:
Materiell:
A4 ark til hver elev som deles i to. Nok til hvor mange begreper du vil elevene skal jobbe med. Jeg liker å bruke 4 A4 ark (8 A5 ark).
Et halvt, rødt A4 ark til hvert par.
Hyssing; ca. 1,5 meter pr. par.
Læreverket du bruker, eller en liste med begreper.
Høyt på arket skrives begrepet, under skrives definisjonen. Alle ark skal ha et begrep med definisjon på.
På det røde arket skriver elevene “straffekort”. Dette kortet skal festes på midten av hyssingen. På hver side av straffekortet, med litt mellomrom mellom arkene, fester eleven sine begreper med skriften mot seg.

Brukes slik:
Elevene har tur annen hver gang.
Eleven skal si sin definisjon. Motstanderen skal gjette begrepet basert på informasjonen de får. Klarer de det rykker de frem til neste begrep. Svarer de feil, får de prøve på det samme begrepet helt til de klarer det.
Det er motstanderen som helst ikke må klare å svare rett. Det er om å gjøre å ikke ta på straffekortet først.
På forhånd har paret blitt enige om en straff til den som tar i straffekortet først.

Dette tar med en effektiv klasse, ca. 60 minutter. Har man mer tid, eller vil gjøre det flere ganger, kan parene bytte hyssing med begreper på. Dette er et spill der elevene må være ærlige med hverandre. Jeg har ikke opplevd krangling eller uærlighet enda.

Håper å kunne i inspirere andre til å løse opp stolsitting i løpet av en dag 🙂
Håper mange prøver ut opplegget.
Lykke til!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s