Bærekraftig utvikling og engelsk fordypning

Med den nye læreplanen kommer det tre store fagområder som skal få større plass i skolehverdagen; Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring. På min skole har vi tjuvstarta litt. Det første temaet vi startet med var bærekraftig utvikling.

I alle fag, har vi i to uker hatt fokus på nettopp det temaet, også i språkfag. I engelsk fordypning jobbet elevene med hvert sitt mål fra FNs bærekraftsmål. Oppgaven forutsetter at elevene har noe kunnskap i forkant. Noe de hadde fått i andre fag. Dermed kunne elevene i engelsk fordypning fokusere på å gjøre oppgaven.

Jeg tenker at denne aktiviteten passer i hele mellomtrinnet, ungdomsskole og vgs. Innholdet kan man tilpasse. Størrelse på boksene kan man tilpasse. Faget kan tilpasses. Vi brukte 2,5 timer.

Elevene brettet bokser (origamistil) og dekorerte boksen med fakta om sitt mål. Det ble en installasjon. Boksene har informasjon på de fleste sidene. Her kan du se resultatet.

Lager dere utstilling fra et arbeid på din skole?

🤓

Advertisements

Lesing, skriving og muntlige ferdigheter i engelsk

God søndag kveld til dere,

På skolen hos oss er lesing som grunnleggende ferdighet i fokus. To andre kolleger og jeg, har gjennomført et opplegg som vi har kalt “hyperlink”. Opplegget er hentet fra Kåre Kverndokkens 101 måter å lese leseleksa på – Lesebestilling nr. 21:  Å «blåe ut en tekst».

Vi har gjennomført i tre forskjellige klasser på 10. trinn, med gode erfaringer. Elevene har også uttrykt at de likte måten å arbeide på. De fikk arbeidet med GRF både i lesing, skriving og muntlighet. Vi tenker at metoden passer alle trinn, men den må selvfølgelig modifiseres til trinnet.

20160408_114642Vi valgte å gjennomføre undervisningen i engelsk med tema “Indigenous Peoples”. Læreverket vi har brukt er  Stages 10 (Aschehoug), s. 150-153. Denne måten å arbeide på passer til alle type faktatekster i mange forskjellige fag. Kanskje også til skjønnlitterære tekster ved å fylle ut tekst? The sky’s the limit!

Vi har brukt i alt 4 x 45 minutter (to enkelttimer og en dobbeltime (1-2-1)).

LesingIEngelsk, er et word-dokument, der du kan lese hele beskrivelsen. Tekstene som er brukt er kopier. De vil derfor ikke være tilgjengelig her – men kan kopieres selv, eller finne andre tekster som kan være aktuelle å bruke.

 

Have fun!

Grammatikk – preposisjoner

Elevene fikk i oppgave å undervise klassen om en ordklasse. De synes jo ikke grammatikk er spesielt gøy, derfor ble de oppfordra til å finne på noe de hadde synes var gøy selv.

Denne gruppa hadde preposisjoner som ordklasse og lot de andre elevene få bevege seg. De hadde på forhånd forberedt noen kort med tall på som de hadde hengt opp rundt om i klasserommet mens det var tomt. Når de andre elevene kom inn igjen, fikk de hvert sitt skjema de skulle fylle ut.

“Gå på jakt etter tallene. Du finner de et sted i rommet. Skriv på riktig preposisjon.”

Denne oppgaven ble gitt på engelsk, men kan enkelt gjøres om til norsk eller andre språk.

Passer til elever i hele grunnskolen som har lært om ordklassen. Som læring, oppsummering eller gjentakelse.

Her har jeg digitalisert oppgaven for deg å laste ned om du ønsker.

Prepositions.

Engelsk muntlig

Det kan være vanskelig å få elevene til å snakke engelsk i klasserommet.

Men, med denne måten opplever jeg engasjerte elever som bruker språket for alt det er verdt.

Opplegget passer kanskje best for elever på ungdomstrinnet. Med litt tilpasning kan man nok bruke det på de øverste barnetrinnene også.

Du kan bruke dette på mange måter, som en ti minutters på slutten av timen for å løse opp litt eller hvis du har litt ekstra tid. Det kan brukes hvis man skal øve på å stille spørsmål. Det kan fungere godt hvis man skal øve på intonasjon eller uttale. Kanskje skal de øve på å beskrive noen for andre? Kanskje skal de bare snakke for å bruke språket? Altså, mange forskjellige bruksområder.full_1519_who_is_the_burglar__30_conversation_cards__roleplay__class_and_group_speaking_1

Dette blir en undersøkelse – elevene får hint om “hva som er funnet av beviser på åstedet”. En elev er utpekt som den kriminelle, men ingen vet hvem det er. Det er det de skal finne ut! Følg linken under. I dokumentet ligger 30 samtalekort med lærerveiledning.

Anbefaler å laminere kortene for bedre holdbarhet.

Spill “Who’s the burglar“!

Enjoy

RLE – arkitektur og kunst i religion

Hvordan skal man få til å jobbe med kunst og arkitektur i RLE uten å bare se bilder? Målet i kunnskapsløftet for ungdomstrinnet, innen de store religionene er å kunne beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til (religionen).

I tillegg kan disse kunnskapsmålene integreres:

  • vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder
  • samtale om og forklare hva religion er, og vise hvordan religion kommer til uttrykk på ulike måter være et kunnskapsmål (relifiøst mangfold).

I akkurat dette opplegget er det arkitektur og kunst innen Islam som står i fokus. I tillegg får man med seg litt matematikk, da dette ender i et 3D-produkt. Tydeligere læringsmål for timen bør konkretiseres mer. Det kan for eksempel være å vite ut hvordan en moske kan se ut, hvordan en moske er inni, hvilke mønster er typisk for islam og hvorfor, hvilke farger er typisk og hvorfor.

Opplegget er som følger:

Last ned mal for moske. Delene klippes ut (følg mal), men FØR elevene limer sammen delene må de tegne på typisk mønster for islamsk kunst. Deretter følger de instruksjonene på arket (engelsk) for å sette sammen moskeen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Når dette er gjort kan elevene få i oppgave å skrive en faktatekst eller et faktakort om moskeer og/eller islamsk kunst inni moskeen eller evt. andre steder (offentlig/privat). Ønsker man å ha med noen av de andre kunnskapsmålene over kan faktakortene si noe om hvordan man skal vise respekt for religionen. Om man ønsker, kan elevene lage en liten bok de kan skrive alt dette i.

P1020727mSW

Du kan laste ned mal her.

Lær å lage minibok ved å følge denne linken.

Til slutt er det bare å lage utstilling og ta bilder! Noen av 8. klassingene syns oppgaven var litt barnslig, men jøye meg de var nøye med tegning og klipping. Jeg opplevde at elevene egentlig syns det var litt ålreit å kunne få lov å tegne litt igjen.

Hvis man vil dra dette litt lenger, kan man samarbeide med kunst og håndverk og matematikken enda mer, og prøve seg på en større versjon? – eller så kan elevene undersøke andre religioners hellige bygg og tegne sitt eget bygg?

Her er mal for kirke. – og her er mal for popup-kirke.

Her er mal for Taj Mahal (vanskeligere). Her er lettere mal for Taj Mahal.

Det eneste som setter grenser her er vi voksne, tenker jeg litt. Forhåndskunnskap (research), samarbeid, et tydelig mål og litt tålmodighet tar oss langt.

Have fun teaching!

Begrepsinnlæring

image

Elevene skal lære seg, og øve på, begreper. Dette kan gjøres i alle fag og skaper engasjement hos alle elever.
På denne måten må elevene lære seg å hente fagord; de må orientere seg i teksten.
Dette passer også for alle nivåer. Elevene velger nok selv ord de synes kan være vanskelige.
Ideen kaller jeg “straffekort” og er inspirert og hentet fra, Ny-Giv-prosjektet. Ny-Giv er et prosjekt der elevene jobber med alternative måter å tilnærme seg fagstoff på. En annerledes, og ofte mer motiverende måte å jobbe med begreper på.
Men hvorfor spare på dette til umotiverte elever? Hvorfor ikke gi det til “den normale” klassen, uoppfordret?
Flere ideer kan hentes her:

Continue reading