Arbeid med begreper og muntlighet

Dette er et etterarbeid til et tema/emne. I dette undervisningsopplegget vil elevene vise at de har lært seg begrep og at de kan bruke dem. Det innebærer også fysisk aktivitet fordi elevene må flytte seg rundt i klasserommet eller ute, og også muntlighet uten nerver (for de aller fleste).

På forhånd har vi arbeidet med et utvalg begreper knyttet til et emne. 
Aktiviteten passer til alle temaer og emner, men krever noe selvstendige elever.

Aktiviteten foregår som følger:
Du, læreren, har skrevet ned relevante begreper og klipt dem til i strimler.

image

Elevene velger et begrep. Du kan velge om de skal få se begrepet de velger eller om de bare må trekke et.
Deretter må elevene finne andre elever som sammen danner en gruppe hvor begrepene kan settes i sammenheng med hverandre.
Noen elever får kanskje et ord de ikke forstår eller husker definisjonen av – da har de fått beskjed om å prøve å spørre noen om hjelp. Det har fungert utmerket, uten at det har blitt negativitet. 
Elevene må sammen bli enige om en presentasjonsrekkefølge av begrepene. I denne presentasjonen skal de forklare sitt begrep, gi eksempler og sette det i sammenheng med neste elevs begrep. Slik fortsetter de til hele gruppa har definert, forklart og satt i sammenheng. 
Dette krever litt øvelse, og kanskje modellering av lærer først.
Vær obs på at noen elever bare vil si hva ordet betyr, men gir ingen definisjon eller gir eksempler. Da blir jo vurderingen der etter også. 

Ferdig med runde? Tid til en til? Samle inn ordene og prøv igjen. Elevene vil mest sannsynlig få et nytt ord.

Lykke til, og god aktivitet! 💃

Advertisements

Ordkart

Leseleksa fikk mer mening. Opplegget er hentet fra Kåre Kverndokkens 101 måter å lese Leseleksa på og kalles hypertekst.
Elevene fikk i lekse å lese en tekst og i bestilling til den, å tenke seg at teksten er digital.  Elevene skulle derfor finne ord de mente ville vært hyperlinker – altså linker som ville vært trykkfølsomme og som gir mer informasjon.

På skolen brukte jeg ispinner hvor navnet til elevene sto. En og en elev trakk sin læringspartner for timen.

Oppgaven var å lage ordkart.

image

“Hyperlinken” i midten og så:

image

image

image

image

Elevene jobber med begrepet/ordet de har bestemt seg for å gi mer informasjon om.
De skal skrive en definisjon. De skal skrive kjennetegn, fakta og ha med illustrasjon.
Informasjon finner de i teksten de har lest, eller de må undersøke på Internett eller i andre bøker.

Dette opplegget tok 45 minutter å gjennomføre på skolen + leseleksa hjemme.
Elevene jobbet rolig og effektivt. Det opplevdes som en fin arbeidsøkt. Elevene uttrykte også at de synes det var en fin oppgave og at de hadde lært sitt ord/begrep godt.

image

Opplegget har jeg sett flere steder så har ingen referanser. Skjemaet er selvlaget sammen med to kollegaer.
Passer fint til alle trinn. Tilpass bare skjema til aldersgruppen og hva du ønsker elevene skal ha med på sitt ordkart. Dette passer også i alle fag – norsk som matte.

Last ned Ordkart – dette er ordkartet som er brukt i denne oppgaven. Det er selvfølgelig mulig å tilpasse sin egen til det faget eller det temaet man jobber med. For eksempel kan man bytte ut fakta med synonymer og antonymer. Bruker man det på alderstrinn lenger ned kan man bytte ut kjennetegn med stavelser etc. Fantasien setter grenser.

God begrepslæring! 🐦

Lek med begreper eller gloser

Gloser er ikke akkurat morsomme lekser. Kanskje ikke alltid begreper heller. Men kanskje det blir litt gøyere hvis man kan spille et spill isteden for en prøve eller noe annet skriftlig dokumentasjon?

Denne versjonen tar for seg nye ord i engelsk. Du kan fint bruke det til begreper eller andre språkfag, selvfølgelig. Jeg vil påstå dette spillet kan fungere i store deler av grunnskolen, men kanskje spesielt på 5.-10. trinn.20150827_105641

Ideen har jeg hentet HER.

 

Spillet er som følger:

Del elevene inn i grupper. Hver gruppe får utdelt en boks (el.l.) med ord i, og spilleregler. Elevene mine leste selv spillereglene, som sto på engelsk, rett og slett for å øve på å lese og lytte. 20150827_104523

En spiller skal trekke et ord og, ute å se på det, gi det til motstanderen. Motstanderen leser ordet høyt og spilleren må oversette, definere eller stave ordet. Hvilke av disse, eller en kombinasjon, avklares for elevene på forhånd. Det kan justeres etter nivå også. Ved riktig svar får spilleren kortet. Ved feil svar, legges kortet tilbake. Det er om å gjøre å sitte igjen med flest ord. wpid-wp-1440686446770.jpg

Noen tvister er selvfølgelig lagt inn for å øke innsatsen; Det finnes BAM!-kort, som gir deg straff i å måtte legge tilbake alle ordene som er vunnet. Det finnes SWIPE!-kort som gir deg muligheten til å stjele kort fra en motstander dersom du klarer å stave/definere/oversette.

Have fun!

Capture the flag med faglig innhold

Med dette fine været og tentamen for dør, måtte vi ta med elevene ut så de fikk ristet ut litt maur i beina før støtet settes inn. Men selv om vi velger å være ute, betyr ikke det at fag ligger igjen på skolen.
Dette er begrepstrening eller begrepslæring. Kan brukes på alle trinn i alle fag. Tilpass innhold, sted og regler til trinn og gruppe.

Vi delte klassen inn i to og spilte capture the flag . Laget som først tar motstanderens flagg får komme til deg (som har brettet med begreper og definisjoner på) og får velge begrep de matcher med definisjon. Hvert lag hadde hver sin farge slik at det er enkelt å se svaret senere.
Spill capture the flag igjen, laget som tar motstanderens flagg først, får velge nytt begrep som matches med definisjon.

image

Lengden på spillet avtales på forhånd. Denne gangen spilte vi best av tre. Det går an å ha det som en turnering; ta med elevene ut hvis de blir rastløse og spill en runde.
Når man er ferdig med feks. hele brettet med begreper, hvis tiden er ute eller antall avtalte runder er spilt, er turneringen over.
Til slutt sjekker man svar (trådene viser matches): det laget med flest riktige begreper matchet med definisjon, vinner. Dermed er det ikke sikkert at laget som tar flagget flest ganger vinner, de må også ha riktig begrep+definisjon.

Dette passer i mange forskjellige fag med innlæring eller oppsummering av begreper, i tillegg til at elevene får vært i aktivitet. De får også jobbe med klassemiljø og samarbeid.
På toppen av det hele kan man nyte deilige vårdager ute 🌼 🌞