Lesing

Les, les, les!

Lesing er en av de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet.

Elevene vil øve opp leseforståelse, leseflyt, bli flinkere i rettskriving, tekstoppbygging og til å skrive egne tekster. De vil også få opplevelser, om det er å leve seg inn i en annen verden, dra på reise rundt i verden (selv om man sitter hjemme), oppleve historie, kjenne på følelser, fra sorg til glede, fra redsel til kjærlighet.

Dette ble poetisk! Men uansett – Ta en titt på denne linken Les for livet og Fokus på lesing fra udir.

På ungdomstrinnet er vi nok ikke flinke nok til å sette av tid til lesing. Det skal det bli andre boller på fra kommende skoleår. Da skal jeg nemlig begynne på videreutdanning, Leseopplæring 1.

Etter inspirasjon fra det amerikanerne kaller Guided Reading Questions, har jeg laget mine egne lese-arbeidskort. Tanken er at elevene skal kunne jobbe  selvstendig på skolen, så jeg kan få tid til en litterær samtale med noen av elevene mine hver uke. Elevene som ikke er med i samtale skal bruke kortene som hjelp til hva de skal notere fra lesearbeidet.Lysbilde2

Disse kortene tar for seg spørsmål til arbeid med skjønnlitteratur. Kortene kan brukes i samtale eller i skriving. Skriv ut noen eksemplarer, laminer og ha i klasserommet.

Start med å innarbeide rutiner for bruk av kortene og hvordan du vil samtale med elevene. Om noen elever leser samme bok, kan man for eksempel lage lesegrupper.

Kortene er delt inn i før du leser, mens du leser og etter du har lest. Lysbilde6

Disse har jeg laget med tanke på ungdomstrinnet, men noen av spørsmålene kan fint brukes på lavere trinn.

Last ned Lesing-arbeidskort.

Hvis du bruker kortene, setter jeg stor pris på å få høre om hvordan det fungerte.

For elever som liker å jobbe på ark kan disse skjemaene være interessante? Tekstarbeid-skjønnlitteratur

Lysbilde1Lysbilde2

GOD LESING!

Advertisements