Ordkart

Leseleksa fikk mer mening. Opplegget er hentet fra Kåre Kverndokkens 101 måter å lese Leseleksa på og kalles hypertekst.
Elevene fikk i lekse å lese en tekst og i bestilling til den, å tenke seg at teksten er digital.  Elevene skulle derfor finne ord de mente ville vært hyperlinker – altså linker som ville vært trykkfølsomme og som gir mer informasjon.

På skolen brukte jeg ispinner hvor navnet til elevene sto. En og en elev trakk sin læringspartner for timen.

Oppgaven var å lage ordkart.

image

“Hyperlinken” i midten og så:

image

image

image

image

Elevene jobber med begrepet/ordet de har bestemt seg for å gi mer informasjon om.
De skal skrive en definisjon. De skal skrive kjennetegn, fakta og ha med illustrasjon.
Informasjon finner de i teksten de har lest, eller de må undersøke på Internett eller i andre bøker.

Dette opplegget tok 45 minutter å gjennomføre på skolen + leseleksa hjemme.
Elevene jobbet rolig og effektivt. Det opplevdes som en fin arbeidsøkt. Elevene uttrykte også at de synes det var en fin oppgave og at de hadde lært sitt ord/begrep godt.

image

Opplegget har jeg sett flere steder så har ingen referanser. Skjemaet er selvlaget sammen med to kollegaer.
Passer fint til alle trinn. Tilpass bare skjema til aldersgruppen og hva du ønsker elevene skal ha med på sitt ordkart. Dette passer også i alle fag – norsk som matte.

Last ned Ordkart – dette er ordkartet som er brukt i denne oppgaven. Det er selvfølgelig mulig å tilpasse sin egen til det faget eller det temaet man jobber med. For eksempel kan man bytte ut fakta med synonymer og antonymer. Bruker man det på alderstrinn lenger ned kan man bytte ut kjennetegn med stavelser etc. Fantasien setter grenser.

God begrepslæring! 🐦

Advertisements

Siste skoledag – en aktivitet

Først; følg meg gjerne på <a href="http://Follow my blog with Bloglovin“>bloglovin.

Så:

Hva skal man gjøre siste skoledag eller med en klasse man skal ha for siste time?

En scavenger hunt kanskje?

Jeg har laget en aktivitetsrunde der elevene må løse en rebus, finne et ord eller se på et bilde for å få hint om hvor neste post er. Elevene skal på hver post ta med seg en bokstav. Bokstavene utgjør en frase som elevene må pusle sammen. Første gruppe som kommer tilbake med rett ord er vinner av aktiviteten og får åpne skatten.

Lysbilde5 Lysbilde11

Akkurat denne versjonen er på engelsk, men den er redigerbar og kan tilpasses alle alderstrinn og alle fag.

GOD SOMMER!

last ned her:

ScavangerHuntSisteSkoledag