Design og redesign

Må jo skryte av elever her også!
I år har jeg design og redesign i valgfag på 9. trinn.
Jeg har fått ingen/lite midler til å drive faget. Derfor står gjenbruk i fokus. Alt som lages skal lages av gjenbrukesmaterialer. I tillegg er jeg opptatt av at elevene skal få undersøke og lære om gjenbruk på egenhånd.
De eneste føringene jeg gir er tema og oppgaveformulering samt tidsperspektiv.

Denne gangen var temaet “fra alt til ingenting” og her er ett av arbeidene som kom inn. Arbeidet er laget i pappmasjé:

image

                             Flott! 🍎

Advertisements

RLE – arkitektur og kunst i religion

Hvordan skal man få til å jobbe med kunst og arkitektur i RLE uten å bare se bilder? Målet i kunnskapsløftet for ungdomstrinnet, innen de store religionene er å kunne beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til (religionen).

I tillegg kan disse kunnskapsmålene integreres:

  • vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder
  • samtale om og forklare hva religion er, og vise hvordan religion kommer til uttrykk på ulike måter være et kunnskapsmål (relifiøst mangfold).

I akkurat dette opplegget er det arkitektur og kunst innen Islam som står i fokus. I tillegg får man med seg litt matematikk, da dette ender i et 3D-produkt. Tydeligere læringsmål for timen bør konkretiseres mer. Det kan for eksempel være å vite ut hvordan en moske kan se ut, hvordan en moske er inni, hvilke mønster er typisk for islam og hvorfor, hvilke farger er typisk og hvorfor.

Opplegget er som følger:

Last ned mal for moske. Delene klippes ut (følg mal), men FØR elevene limer sammen delene må de tegne på typisk mønster for islamsk kunst. Deretter følger de instruksjonene på arket (engelsk) for å sette sammen moskeen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Når dette er gjort kan elevene få i oppgave å skrive en faktatekst eller et faktakort om moskeer og/eller islamsk kunst inni moskeen eller evt. andre steder (offentlig/privat). Ønsker man å ha med noen av de andre kunnskapsmålene over kan faktakortene si noe om hvordan man skal vise respekt for religionen. Om man ønsker, kan elevene lage en liten bok de kan skrive alt dette i.

P1020727mSW

Du kan laste ned mal her.

Lær å lage minibok ved å følge denne linken.

Til slutt er det bare å lage utstilling og ta bilder! Noen av 8. klassingene syns oppgaven var litt barnslig, men jøye meg de var nøye med tegning og klipping. Jeg opplevde at elevene egentlig syns det var litt ålreit å kunne få lov å tegne litt igjen.

Hvis man vil dra dette litt lenger, kan man samarbeide med kunst og håndverk og matematikken enda mer, og prøve seg på en større versjon? – eller så kan elevene undersøke andre religioners hellige bygg og tegne sitt eget bygg?

Her er mal for kirke. – og her er mal for popup-kirke.

Her er mal for Taj Mahal (vanskeligere). Her er lettere mal for Taj Mahal.

Det eneste som setter grenser her er vi voksne, tenker jeg litt. Forhåndskunnskap (research), samarbeid, et tydelig mål og litt tålmodighet tar oss langt.

Have fun teaching!

Biografi

På trinnet vårt skulle vi ha om byen vår på 1800-tallet. Noen elever fikk i oppgave å skrive om noen vikitge personer fra den tiden.
Vi brukte hovedsakelig ett mål fra Kunnskapsløftet fra Historie:
– presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet.
Dette målet spisset vi til å gjelde lokalt i akkurat dette opplegget, etter å ha jobbet med den industrielle revolusjon og Napoleonskrigene – som hadde påvirkning på marinen i Norge. Marinen var hovedfokuset i prosjektet, da den er viktig for vår bys historie. Vi hadde et tett samarbeid med Marinemuseet som gav oss flott forelesning, omvisning og informasjon fra tiden.
Jeg ønsket å lage en litt annerledes utstilling. Veggaviser eller skriveoppgaver er fine oppgaver det, men som den kreative sjelen jeg føler jeg er, ville jeg finne på noe annet. Dette ble resultatet.

image

Biografien ble skrevet på kort som ble hengt under bysten. Alle kortene var like, med samme skrifttype, overskrift og størrelse.
Bystene er laget i tykt ark. Man kan bruke hva slags ark man vil, men det er lurt å velge noe som står litt støtt.
Elevene tegnet på klær.
Deretter kopierte vi ut hodet på overhead-transparent. Dette gjorde vi fordi personene ikke lever lenger. På denne måten ble de fremstilt som “spøkelser”. Hodene er hengt fra taket over bysten. Når noen gikk i døra i nærheten ble vind sluppet inn og hodene beveget på seg.

Bysten er laget på flatt ark:

image

HER kan du finne mal dersom du ikke vil gjøre det på frihånd. Malen ligger under “step 1”.
Klipp ut rundt, og bøy der blyantstrekene er.

Dette skal gjøres med elevene når vi skal ha fordypning i et forfatterskap og en litterær periode. Det er mange måter å gjøre dette opplegget tverrfaglig på om man ønsker det.
På denne måten får jeg dratt kunst og håndverk inn i klasserommet, i tillegg til at elevene har noe fysisk å vise frem. De vil antakelig huske temaet godt også, fordi det er tatt litt ut av skrivesituasjonen. En utstilling anerkjenner også innsatsen elevene har lagt ned i oppgaven.
Dette blir spennende og gøy, både for elevene (håper jeg) og meg 🎈