BINGO! Nynorsk versjon

Jeg bruker BINGO til å lære elevene nye ord og å lete i ordbok. Jeg har savna en digital versjon av BINGObrett, så her har jeg digitalisert den. Det står instrukser på nynorsk, som jeg har tatt fra Norsknytt (så er det skrivefeil får du ta det opp med dem :)). Du kan velge om du vil skrive inn ordene du skal bruke i rubrikken på bunn av arket, eller om du vil bruke ordbok.

Sist vi spilte dette i klassen brukte vi ordbok. Det var en hit! Anbefales. Vi rakk to runder med BINGO – en rad, to rader, tre rader og fullt brett – på 45 minutter.

Last ned digital versjon av BINGObrett HER.

Bilderesultat for BINGO

Advertisements

17 gode grunner til å lese

Jeg spurte på facebookgruppa Undervisningsopplegg for en stund tilbake, om 10 gode grunner til å lese. Takk for mange fine innspill! Jeg fant en ferdig liste som jeg har redigert litt; tatt bort noe og lagt til noen av innspillene deres. Takk!

Siden jeg har hentet fra er: http://www.barnboksakademin.com/17skal/index.shtml

På siden kan du laste ned en ferdig liste eller du kan laste ned min redigerte: 17godegrunnertilalese.

dr-seuss1

English lesson plans – helt gratis! 

Jeg har funnet en fantastisk engelskressurs på nett! Her kan du finne hele undervisningsopplegg innen mange forskjellige tema. Oppleggene er nok mest tilpasset ungdomstrinn og oppover, men jeg kan tenke meg at mye kan tilpasses nedover også.

Du får vite hvilket nivå oppleggene er tilpasset, hvilke tema, hva elevene blir trent i m.m. 

Søk på tema eller nivå ved å scrolle til den grønne boksen nederst på siden (i telefonformat).

Gå til film-english.com og utforsk mulighetene! 

🍀

Lesing, skriving og muntlige ferdigheter i engelsk

God søndag kveld til dere,

På skolen hos oss er lesing som grunnleggende ferdighet i fokus. To andre kolleger og jeg, har gjennomført et opplegg som vi har kalt “hyperlink”. Opplegget er hentet fra Kåre Kverndokkens 101 måter å lese leseleksa på – Lesebestilling nr. 21:  Å «blåe ut en tekst».

Vi har gjennomført i tre forskjellige klasser på 10. trinn, med gode erfaringer. Elevene har også uttrykt at de likte måten å arbeide på. De fikk arbeidet med GRF både i lesing, skriving og muntlighet. Vi tenker at metoden passer alle trinn, men den må selvfølgelig modifiseres til trinnet.

20160408_114642Vi valgte å gjennomføre undervisningen i engelsk med tema “Indigenous Peoples”. Læreverket vi har brukt er  Stages 10 (Aschehoug), s. 150-153. Denne måten å arbeide på passer til alle type faktatekster i mange forskjellige fag. Kanskje også til skjønnlitterære tekster ved å fylle ut tekst? The sky’s the limit!

Vi har brukt i alt 4 x 45 minutter (to enkelttimer og en dobbeltime (1-2-1)).

LesingIEngelsk, er et word-dokument, der du kan lese hele beskrivelsen. Tekstene som er brukt er kopier. De vil derfor ikke være tilgjengelig her – men kan kopieres selv, eller finne andre tekster som kan være aktuelle å bruke.

 

Have fun!

Nyanserende ord og skriving av anmeldelse

Det kan være vanskelig for elevene å se forbi “en dårlig bok, fordi den er kjedelig”. Dette kan vi prøve å få en sving over med dette opplegget.

Jeg har brukt dette opplegget på 10. trinn, men jeg ser for meg at det kan brukes fra 7. klasse og oppover.

Dette er en skriveoppgave der elevene driver det Kverndokken i sin bok 101 skrivegrep kaller “terningkastjournalistikk”. Oppgave 13 s. 102.

I forkant holdt jeg en kort forelesning om forskjellen på en analyse og en anmeldelse, med hovedvekt på anmeldelse. Denne type tekst er en argumenterende tekst, så det passer godt når man har det som skrivetema. Det kan også motivere elevene litt ekstra dersom de får skrive en anmeldelse til noe de interesserer seg for, for eksempel en film, en bok, en konsert, lærerens prestasjon i en time :P?

Vi fortsatte forelesningen over i en Smartboard-øvelse om nyansering av ord. AnmeldelseVS.analyse - med skriveoppgave til anmeldelse_7

Elevene diskuterte noen minutter i grupper eller individuelt hvor de ville plassere ordene. Deretter flyttet vi ord på tavla til “riktig” terningkast. Da vi var ferdig kom elevene med egne forslag til ord de ville ha på lista.

Da vi var ferdig skulle elevene få skrive en anmeldelse. På forhånd hadde jeg fortalt litt om modellering av en slik type tekst. Jeg satte opp to eksempler på tavla som elevene kunne kikke på mens de skrev sin egen.

AnmeldelseVS.analyse - med skriveoppgave til anmeldelse_4

Vi brukte et utdrag av en roman fra læreboka som utgangspunkt for teksten. Vi hadde lest utdraget i boka, men vi hadde også hørt 4 kapitler fra Lesaksjonens txt: Tidsinnstilt,

HER kan du kikke på oppgaver knyttet til teksten.

Her er eksempel fra elevene:

De som ikke finnes

De som ikke finnes er den siste boken i trilogien om Emilie. Den handler hovedsakelig om flyktninger, men tar også for seg andre aktuelle temaer som sorg, fattigdom og kjærlighet.

Jeg synes forfatteren gjør en god jobb med å beskrive karakterenes adferd, utseende og tankemåte slik at man får et klart bilde om hva som skjer. Boken er lettlest og lett å leve seg inn i men jeg liker ikke helt hvordan fortellingen hopper mellom fortid og nåtid.  

Ideen til boken er veldig god, med et budskap som er både gripende og hjerteskjærende. Men jeg synes ikke forfatteren har klart å få frem budskapet på den måten jeg skulle ønske , boken mangler et eget preg og en orginalitet.

Jeg gir boken terningkast 4.

Her er et eksempel til:

De som ikke finnes

Terningkast: 3

Godt konsept, men dialogene var tamme. Gjennomførelsen av boka var helt grei, kjedelig til tider. Boka var helt middelmådig. Jeg sitter ikke igjen med like mange inntrykk som jeg håpet på. Tittelen «De som ikke finnes» høres spennende og interessant ut, men så snart du begynner å lese innser du at det er det tvert motsatte. I og med at dette er en bok om vanskelighetene rundt å være en flyktning i dagens samfunn, synes jeg ikke at boken når helt frem. Dette er alt i alt en bok som lett faller gjennom og som ikke skiller seg noe ut.

Fine ikke sant?

God lesing og skriving! 🍁

Ordkart

Leseleksa fikk mer mening. Opplegget er hentet fra Kåre Kverndokkens 101 måter å lese Leseleksa på og kalles hypertekst.
Elevene fikk i lekse å lese en tekst og i bestilling til den, å tenke seg at teksten er digital.  Elevene skulle derfor finne ord de mente ville vært hyperlinker – altså linker som ville vært trykkfølsomme og som gir mer informasjon.

På skolen brukte jeg ispinner hvor navnet til elevene sto. En og en elev trakk sin læringspartner for timen.

Oppgaven var å lage ordkart.

image

“Hyperlinken” i midten og så:

image

image

image

image

Elevene jobber med begrepet/ordet de har bestemt seg for å gi mer informasjon om.
De skal skrive en definisjon. De skal skrive kjennetegn, fakta og ha med illustrasjon.
Informasjon finner de i teksten de har lest, eller de må undersøke på Internett eller i andre bøker.

Dette opplegget tok 45 minutter å gjennomføre på skolen + leseleksa hjemme.
Elevene jobbet rolig og effektivt. Det opplevdes som en fin arbeidsøkt. Elevene uttrykte også at de synes det var en fin oppgave og at de hadde lært sitt ord/begrep godt.

image

Opplegget har jeg sett flere steder så har ingen referanser. Skjemaet er selvlaget sammen med to kollegaer.
Passer fint til alle trinn. Tilpass bare skjema til aldersgruppen og hva du ønsker elevene skal ha med på sitt ordkart. Dette passer også i alle fag – norsk som matte.

Last ned Ordkart – dette er ordkartet som er brukt i denne oppgaven. Det er selvfølgelig mulig å tilpasse sin egen til det faget eller det temaet man jobber med. For eksempel kan man bytte ut fakta med synonymer og antonymer. Bruker man det på alderstrinn lenger ned kan man bytte ut kjennetegn med stavelser etc. Fantasien setter grenser.

God begrepslæring! 🐦

Lesing

Les, les, les!

Lesing er en av de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet.

Elevene vil øve opp leseforståelse, leseflyt, bli flinkere i rettskriving, tekstoppbygging og til å skrive egne tekster. De vil også få opplevelser, om det er å leve seg inn i en annen verden, dra på reise rundt i verden (selv om man sitter hjemme), oppleve historie, kjenne på følelser, fra sorg til glede, fra redsel til kjærlighet.

Dette ble poetisk! Men uansett – Ta en titt på denne linken Les for livet og Fokus på lesing fra udir.

På ungdomstrinnet er vi nok ikke flinke nok til å sette av tid til lesing. Det skal det bli andre boller på fra kommende skoleår. Da skal jeg nemlig begynne på videreutdanning, Leseopplæring 1.

Etter inspirasjon fra det amerikanerne kaller Guided Reading Questions, har jeg laget mine egne lese-arbeidskort. Tanken er at elevene skal kunne jobbe  selvstendig på skolen, så jeg kan få tid til en litterær samtale med noen av elevene mine hver uke. Elevene som ikke er med i samtale skal bruke kortene som hjelp til hva de skal notere fra lesearbeidet.Lysbilde2

Disse kortene tar for seg spørsmål til arbeid med skjønnlitteratur. Kortene kan brukes i samtale eller i skriving. Skriv ut noen eksemplarer, laminer og ha i klasserommet.

Start med å innarbeide rutiner for bruk av kortene og hvordan du vil samtale med elevene. Om noen elever leser samme bok, kan man for eksempel lage lesegrupper.

Kortene er delt inn i før du leser, mens du leser og etter du har lest. Lysbilde6

Disse har jeg laget med tanke på ungdomstrinnet, men noen av spørsmålene kan fint brukes på lavere trinn.

Last ned Lesing-arbeidskort.

Hvis du bruker kortene, setter jeg stor pris på å få høre om hvordan det fungerte.

For elever som liker å jobbe på ark kan disse skjemaene være interessante? Tekstarbeid-skjønnlitteratur

Lysbilde1Lysbilde2

GOD LESING!