Biografi

På trinnet vårt skulle vi ha om byen vår på 1800-tallet. Noen elever fikk i oppgave å skrive om noen vikitge personer fra den tiden.
Vi brukte hovedsakelig ett mål fra Kunnskapsløftet fra Historie:
– presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet.
Dette målet spisset vi til å gjelde lokalt i akkurat dette opplegget, etter å ha jobbet med den industrielle revolusjon og Napoleonskrigene – som hadde påvirkning på marinen i Norge. Marinen var hovedfokuset i prosjektet, da den er viktig for vår bys historie. Vi hadde et tett samarbeid med Marinemuseet som gav oss flott forelesning, omvisning og informasjon fra tiden.
Jeg ønsket å lage en litt annerledes utstilling. Veggaviser eller skriveoppgaver er fine oppgaver det, men som den kreative sjelen jeg føler jeg er, ville jeg finne på noe annet. Dette ble resultatet.

image

Biografien ble skrevet på kort som ble hengt under bysten. Alle kortene var like, med samme skrifttype, overskrift og størrelse.
Bystene er laget i tykt ark. Man kan bruke hva slags ark man vil, men det er lurt å velge noe som står litt støtt.
Elevene tegnet på klær.
Deretter kopierte vi ut hodet på overhead-transparent. Dette gjorde vi fordi personene ikke lever lenger. På denne måten ble de fremstilt som “spøkelser”. Hodene er hengt fra taket over bysten. Når noen gikk i døra i nærheten ble vind sluppet inn og hodene beveget på seg.

Bysten er laget på flatt ark:

image

HER kan du finne mal dersom du ikke vil gjøre det på frihånd. Malen ligger under “step 1”.
Klipp ut rundt, og bøy der blyantstrekene er.

Dette skal gjøres med elevene når vi skal ha fordypning i et forfatterskap og en litterær periode. Det er mange måter å gjøre dette opplegget tverrfaglig på om man ønsker det.
På denne måten får jeg dratt kunst og håndverk inn i klasserommet, i tillegg til at elevene har noe fysisk å vise frem. De vil antakelig huske temaet godt også, fordi det er tatt litt ut av skrivesituasjonen. En utstilling anerkjenner også innsatsen elevene har lagt ned i oppgaven.
Dette blir spennende og gøy, både for elevene (håper jeg) og meg 🎈

Advertisements