Arbeid med begreper og muntlighet

Dette er et etterarbeid til et tema/emne. I dette undervisningsopplegget vil elevene vise at de har lært seg begrep og at de kan bruke dem. Det innebærer også fysisk aktivitet fordi elevene må flytte seg rundt i klasserommet eller ute, og også muntlighet uten nerver (for de aller fleste).

På forhånd har vi arbeidet med et utvalg begreper knyttet til et emne. 
Aktiviteten passer til alle temaer og emner, men krever noe selvstendige elever.

Aktiviteten foregår som følger:
Du, læreren, har skrevet ned relevante begreper og klipt dem til i strimler.

image

Elevene velger et begrep. Du kan velge om de skal få se begrepet de velger eller om de bare må trekke et.
Deretter må elevene finne andre elever som sammen danner en gruppe hvor begrepene kan settes i sammenheng med hverandre.
Noen elever får kanskje et ord de ikke forstår eller husker definisjonen av – da har de fått beskjed om å prøve å spørre noen om hjelp. Det har fungert utmerket, uten at det har blitt negativitet. 
Elevene må sammen bli enige om en presentasjonsrekkefølge av begrepene. I denne presentasjonen skal de forklare sitt begrep, gi eksempler og sette det i sammenheng med neste elevs begrep. Slik fortsetter de til hele gruppa har definert, forklart og satt i sammenheng. 
Dette krever litt øvelse, og kanskje modellering av lærer først.
Vær obs på at noen elever bare vil si hva ordet betyr, men gir ingen definisjon eller gir eksempler. Da blir jo vurderingen der etter også. 

Ferdig med runde? Tid til en til? Samle inn ordene og prøv igjen. Elevene vil mest sannsynlig få et nytt ord.

Lykke til, og god aktivitet! 💃

Advertisements

Kunnskapsstafett

Nå er tiden inne for mange dager med uteskole. Litt uvant for oss som holder til på ungdomstrinnet. Vi blir beordret ut fordi 10. klasse har eksamen.
Mange meningsløse dager på stranda eller “der man pleier” blir slitsomt både for elever og oss voksne.
Vi prøver derfor å fylle tiden med fag. -men hva skal man finne på ute, og på slutten av året at på til?
Et opplegg elevene elsker, hvertfall mine, er kunnskapsstafett.
Kunnskap og fysisk aktivitet, alt i ett!
Dette er rett og slett en Quiz og stafett.

Lag en Quiz der du henter spørsmål fra pensum. Du velger selv hvilke fag, men det kan jo være lurt å fokusere på hovedfagene eller kanskje bare to fag?
En Quiz med 30 spm vil vare drøye 30-45 minutter.
Del gruppa inn i passe antall, ca. 4-5 på hver gruppe.
Du trenger en Quiz-master stående i en ende og laget i den andre enden. Bruk deg selv og elever som ikke kan delta i aktivitet eller som kanskje har faglige utfordringer.
Elevene som stiller spørsmål får også oppsummert fag, bare på en annen måte.
image

En fra laget løper (eller går) til Quiz-master som stiller spørsmålet. Svares det rett får neste på laget komme å svare på neste spm. Svares det feil der i mot, må neste person på laget prøve seg på samme spørsmål. Laget får tre forsøk til å svare rett før Quiz-master går videre i spørsmålene.
Lahar lov til å konferere og bli enige eller hjelpe hverandre frem til rett svar, men bare ett medlem får komme å svare.

Dette skaper engasjement blant elevene. Pensum blir frisket opp, man får frisk luft og elevene er i aktivitet.
Innholdet i stafetten kan lett endres.

Ingen dårlige klær, bare dårlig vær! 🌞
Have fun 🌳