Muntlighet – øvelse og verktøy

Med dette opplegget håper jeg å kunne bidra til å bli en bedre lytter og taler.

MuntlighetMuntlighet er en grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet. Mine elever skal ha muntlig eksamen til våren og med dette ønsker jeg at de skal bli enda mer bevisst på framføringer og å være en god lytter. En god lytter er også viktig for opplevelsen av det som tales. Ikke alle elever er klare over det.

Neste skoleår skal jeg fokusere på muntlighet generelt; å bli trygg muntlig, å få selvsikkerhet om at egne tanker og meninger er viktige, at for å bli en god taler så må man øve, men i dette opplegget har jeg gjort et utvalg av virkemidler og fokusert på framføring, da det er det vi skal jobbe med denne uka og gjennomføre neste uke. Opplegget er formet slik at man kan bruke det som PowerPoint fremvisning, men det er også oppbygd slik at noen av lysbildene kan skrives ut og gjøres om til kort til å ha i klasserommet eller som elevene kan få. Kilder og øvelser er hentet fra forskjellige steder. Du kan finne kildene på egen kildeliste i PowerPointen. Lysbilde5

Jeg tenkte jeg skulle gjøre begge deler. Det kan være en støtte for elevene å trekke et kort om lytteposisjoner for å øve seg på det. En elev som skal framføre kanskje har øvd på et spesielt virkemiddel, men trenger noen punkter å støtte seg til for å huske det.

HER kan du laste ned PowerPoint.

God uke!

Advertisements

Lesing

Les, les, les!

Lesing er en av de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet.

Elevene vil øve opp leseforståelse, leseflyt, bli flinkere i rettskriving, tekstoppbygging og til å skrive egne tekster. De vil også få opplevelser, om det er å leve seg inn i en annen verden, dra på reise rundt i verden (selv om man sitter hjemme), oppleve historie, kjenne på følelser, fra sorg til glede, fra redsel til kjærlighet.

Dette ble poetisk! Men uansett – Ta en titt på denne linken Les for livet og Fokus på lesing fra udir.

På ungdomstrinnet er vi nok ikke flinke nok til å sette av tid til lesing. Det skal det bli andre boller på fra kommende skoleår. Da skal jeg nemlig begynne på videreutdanning, Leseopplæring 1.

Etter inspirasjon fra det amerikanerne kaller Guided Reading Questions, har jeg laget mine egne lese-arbeidskort. Tanken er at elevene skal kunne jobbe  selvstendig på skolen, så jeg kan få tid til en litterær samtale med noen av elevene mine hver uke. Elevene som ikke er med i samtale skal bruke kortene som hjelp til hva de skal notere fra lesearbeidet.Lysbilde2

Disse kortene tar for seg spørsmål til arbeid med skjønnlitteratur. Kortene kan brukes i samtale eller i skriving. Skriv ut noen eksemplarer, laminer og ha i klasserommet.

Start med å innarbeide rutiner for bruk av kortene og hvordan du vil samtale med elevene. Om noen elever leser samme bok, kan man for eksempel lage lesegrupper.

Kortene er delt inn i før du leser, mens du leser og etter du har lest. Lysbilde6

Disse har jeg laget med tanke på ungdomstrinnet, men noen av spørsmålene kan fint brukes på lavere trinn.

Last ned Lesing-arbeidskort.

Hvis du bruker kortene, setter jeg stor pris på å få høre om hvordan det fungerte.

For elever som liker å jobbe på ark kan disse skjemaene være interessante? Tekstarbeid-skjønnlitteratur

Lysbilde1Lysbilde2

GOD LESING!