Bærekraftig utvikling og engelsk fordypning

Med den nye læreplanen kommer det tre store fagområder som skal få større plass i skolehverdagen; Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring. På min skole har vi tjuvstarta litt. Det første temaet vi startet med var bærekraftig utvikling.

I alle fag, har vi i to uker hatt fokus på nettopp det temaet, også i språkfag. I engelsk fordypning jobbet elevene med hvert sitt mål fra FNs bærekraftsmål. Oppgaven forutsetter at elevene har noe kunnskap i forkant. Noe de hadde fått i andre fag. Dermed kunne elevene i engelsk fordypning fokusere på å gjøre oppgaven.

Jeg tenker at denne aktiviteten passer i hele mellomtrinnet, ungdomsskole og vgs. Innholdet kan man tilpasse. Størrelse på boksene kan man tilpasse. Faget kan tilpasses. Vi brukte 2,5 timer.

Elevene brettet bokser (origamistil) og dekorerte boksen med fakta om sitt mål. Det ble en installasjon. Boksene har informasjon på de fleste sidene. Her kan du se resultatet.

Lager dere utstilling fra et arbeid på din skole?

🤓

Advertisements

En litt annerledes måte å starte lyrikken på?

Lek med lyrikk. Vi startet tema om lyrikk der, vi. Har du hørt om “black out poetry”?

Finn en gammel bok. Riv ut sidene. Gi en side til en elev. Be eleven plukke ut ord eller korte deler av en setning og lag ny mening; et dikt (mellom. 5 og 10 ord). Leseren av diktet må kunne lese det slik vi leser tekster i Norge, fra toppen og ned, fra venstre til høyre.

Stryk ut overflødige ord og dekorer gjerne med figurer el.l. som passer til innholdet.

Lim på et hvitt ark (eller en farge som passer temaet i klasserommet ditt 😅) og heng opp 🤓

Etterarbeid:

– hva kan man lære om lyrikk gjennom denne øvelsen?

– fortell om det nye tema og/eller budskapet.

Dette tenker jeg kan passe fra 6.-7. trinn og opp. Kanskje også lavere?

Faget er norsk, men det skrives dikt også på andre språk, så bruk det der det passer!

Naturfag, samfunnsfag og krle er ikke typiske fag du finner lyrikk som sjanger, men hvorfor ikke skrive et dikt om fotosyntesen som hjelp til å huske til prøven? Fantasien setter grenser (og relevansen).

Kos dere ☕

Opp med verktøykassa! Kreative tekster – oppvarming

 

Å skrive kreative tekster eller tekster der du bruker skriverollen «å forestille seg» fra skrivehjulet, er for mange elever vanskelig. Her kommer virkelig rullegardina ned. Jeg har lyst å prøve å endre på det. Vi skriver lite kreativt på ungdomsskolen, men kreative må de være både i fortelling, eventyr og lyrikk. Kreativiteten kan brukes i andre tekster også, men det kan kanskje være lurt å utstyre elevene med noen verktøy å bruke. Ideen har jeg tatt fra en artikkel av Gro Dahle. Du kan lese artikkelen HER.

Dette er oppvarmingsøvelser som passer på alle trinn vil jeg tro. Jeg har denne gangen brukt den på 8. trinn. Jeg har rett og slett gjort akkurat slik som Gro Dahle beskriver i sin artikkel – elevenes oppmerksomhet fanges med assossiasjoner til tunga. Les artikkelen da vel!

Her kan dere se elevenes Tunge-dikt.

kopier-2016-11-02-10_14_29

Videre hadde jeg andre oppvarmingsøvelser. Oppvarmingsøvelser er undervurdert. En slik øvelse kan fremme kreativitet, skriveglede, differensiering, vurdering av ord og begrep/innhold, språklige bilder og overført betydning (simile og metaforer). Oppvarmingsøvelser legger heller ikke noe prestasjonspress på elevene. De kan få velge selv om de vil lese sine dikt eller ei. Mange velger faktisk å lese dem opp.

Oppvarmingsøvelsene varer ca. 45 min dersom klassen er aktiv.

 

Gjør for eksempel slik:

 1. Be elevene skrive en liste – de skal få vite av deg hva de skal skrive: et møbel, et dyr, et elektrisk apparat, mat, drikke, et bilmerke, en plante, et treslag, en fugl.

Her kan du selvfølgelig bytte ut tema som passer til for eksempel andre fag, men det bør være konkreter.

Elevene velger seg ett av ordene.

Så skal elevene skrive disse fire sammenlikningene:

 • Jeg er som…..
 • Jeg er….
 • Jeg har…
 • Jeg trenger…
 • En/et …. gir…..

 

Elevene har skrevet en sammenlikning, som kanskje beskriver dem selv?

EN BLOMST

Jeg er som en blomst. Bilderesultat for blomst

Jeg er tynn, men ikke så høy.

Jeg har glade farger og mange kronblader.

En gang imellom detter et kronblad av, men det vokser fort ut igjen når jeg har samlet krefter.

Jeg trenger mye næring og kjærlighet så jeg kan stå krisp og rett. En blomst gir glede til omgivelsene.

 

 1. Abstrakte ord.

Be elevene komme med forslag på følelser; tristhet, glede, sorg, lykke etc. dersom de ikke kommer med noe.

Elevene skal nå bruke sansene. En etter en lister du opp hva de skal skrive, husk å la dem få noen minutter til å skrive.

 • Ser ut
 • Smaker
 • Høres
 • Kjennes
 • Lukter

 

TRISTHET

Tristhet ser grått ut.

Tristhet høres stusselig ut.

Tristhet lukter som ferskvann når det har stått lenge.

Tristhet smaker som tørr kalkunfilet som smuldrer i munnen, som du ikke klarer å svelge.

Tristhet kjennes ut som et belte som strammes og løsnes, strammes og løsnes.

 

 

Dette er ikke øvelser jeg har funnet på selv, så takk til Lesesenteret for fin artikkel av Gro Dahle. Takk til studier Kompetanse for kvalitet – Lesing ved Høgskolen i Sørøst-Norge for kreative oppvarmere for kreativ tekst. Diktene er klassen min og mine egnes.

 

God skriving og god kreativitet!Bilderesultat for writing a story

RLE – arkitektur og kunst i religion

Hvordan skal man få til å jobbe med kunst og arkitektur i RLE uten å bare se bilder? Målet i kunnskapsløftet for ungdomstrinnet, innen de store religionene er å kunne beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til (religionen).

I tillegg kan disse kunnskapsmålene integreres:

 • vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder
 • samtale om og forklare hva religion er, og vise hvordan religion kommer til uttrykk på ulike måter være et kunnskapsmål (relifiøst mangfold).

I akkurat dette opplegget er det arkitektur og kunst innen Islam som står i fokus. I tillegg får man med seg litt matematikk, da dette ender i et 3D-produkt. Tydeligere læringsmål for timen bør konkretiseres mer. Det kan for eksempel være å vite ut hvordan en moske kan se ut, hvordan en moske er inni, hvilke mønster er typisk for islam og hvorfor, hvilke farger er typisk og hvorfor.

Opplegget er som følger:

Last ned mal for moske. Delene klippes ut (følg mal), men FØR elevene limer sammen delene må de tegne på typisk mønster for islamsk kunst. Deretter følger de instruksjonene på arket (engelsk) for å sette sammen moskeen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Når dette er gjort kan elevene få i oppgave å skrive en faktatekst eller et faktakort om moskeer og/eller islamsk kunst inni moskeen eller evt. andre steder (offentlig/privat). Ønsker man å ha med noen av de andre kunnskapsmålene over kan faktakortene si noe om hvordan man skal vise respekt for religionen. Om man ønsker, kan elevene lage en liten bok de kan skrive alt dette i.

P1020727mSW

Du kan laste ned mal her.

Lær å lage minibok ved å følge denne linken.

Til slutt er det bare å lage utstilling og ta bilder! Noen av 8. klassingene syns oppgaven var litt barnslig, men jøye meg de var nøye med tegning og klipping. Jeg opplevde at elevene egentlig syns det var litt ålreit å kunne få lov å tegne litt igjen.

Hvis man vil dra dette litt lenger, kan man samarbeide med kunst og håndverk og matematikken enda mer, og prøve seg på en større versjon? – eller så kan elevene undersøke andre religioners hellige bygg og tegne sitt eget bygg?

Her er mal for kirke. – og her er mal for popup-kirke.

Her er mal for Taj Mahal (vanskeligere). Her er lettere mal for Taj Mahal.

Det eneste som setter grenser her er vi voksne, tenker jeg litt. Forhåndskunnskap (research), samarbeid, et tydelig mål og litt tålmodighet tar oss langt.

Have fun teaching!

Skriving

Vi opplever alle, elever som synes det er vanskelig å skrive kreative fortellinger. Det er mange måter vi kan hjelpe elevene på, men dette er en av de morsomste synes nå jeg.

Rory’s story cubes er en måte å få elevene i gang på. Dette kan være gøy for elever med mye fantasi, så vel som de elevene der fantasien ikke hjelper stort.

image

Rull treningene, organiser de i rekkefølgen eleven selv ønsker og start skrivingen!
Nå kommer utfordringen i å få historien til å henge sammen, men det kan man ta en annen undervisningstime. Nå er de hvertfall i gang!
God skriving ✏💭

Biografi

På trinnet vårt skulle vi ha om byen vår på 1800-tallet. Noen elever fikk i oppgave å skrive om noen vikitge personer fra den tiden.
Vi brukte hovedsakelig ett mål fra Kunnskapsløftet fra Historie:
– presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet.
Dette målet spisset vi til å gjelde lokalt i akkurat dette opplegget, etter å ha jobbet med den industrielle revolusjon og Napoleonskrigene – som hadde påvirkning på marinen i Norge. Marinen var hovedfokuset i prosjektet, da den er viktig for vår bys historie. Vi hadde et tett samarbeid med Marinemuseet som gav oss flott forelesning, omvisning og informasjon fra tiden.
Jeg ønsket å lage en litt annerledes utstilling. Veggaviser eller skriveoppgaver er fine oppgaver det, men som den kreative sjelen jeg føler jeg er, ville jeg finne på noe annet. Dette ble resultatet.

image

Biografien ble skrevet på kort som ble hengt under bysten. Alle kortene var like, med samme skrifttype, overskrift og størrelse.
Bystene er laget i tykt ark. Man kan bruke hva slags ark man vil, men det er lurt å velge noe som står litt støtt.
Elevene tegnet på klær.
Deretter kopierte vi ut hodet på overhead-transparent. Dette gjorde vi fordi personene ikke lever lenger. På denne måten ble de fremstilt som “spøkelser”. Hodene er hengt fra taket over bysten. Når noen gikk i døra i nærheten ble vind sluppet inn og hodene beveget på seg.

Bysten er laget på flatt ark:

image

HER kan du finne mal dersom du ikke vil gjøre det på frihånd. Malen ligger under “step 1”.
Klipp ut rundt, og bøy der blyantstrekene er.

Dette skal gjøres med elevene når vi skal ha fordypning i et forfatterskap og en litterær periode. Det er mange måter å gjøre dette opplegget tverrfaglig på om man ønsker det.
På denne måten får jeg dratt kunst og håndverk inn i klasserommet, i tillegg til at elevene har noe fysisk å vise frem. De vil antakelig huske temaet godt også, fordi det er tatt litt ut av skrivesituasjonen. En utstilling anerkjenner også innsatsen elevene har lagt ned i oppgaven.
Dette blir spennende og gøy, både for elevene (håper jeg) og meg 🎈